11.2. Podponuka Recently Closed Docks (Nedávno zatvorené doky)

Týmto príkazom otvoríte zoznam dokov, ktoré ste nedávno zatvorili. Kliknutím na meno doku v zozname ho opätovne otvoríte. Majte na pamäti, že samostatné, izolované okná sa do úvahy neberú.

11.2.1. Aktivácia príkazu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Windows (Okná)Recently Closed Docks (Nedávno zatvorené doky).