5.17. Snap to Active Path (Pritiahnuť k aktívnej ceste)

Ak je táto voľba aktivovaná, tak pri presúvaní výberu alebo vrstvy sa tieto pri priblížení k ďalšiemu bodu ukotvenia aktívnej cesty k tomuto bodu pritiahnu. Táto funkcia nájde svoje uplatnenie pri presnom ukladaní prvkov obrázka.

5.17.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Snap to Path (Pritiahnuť k ceste).