5.9. Show Selection (Zobraziť výber)

Príkazom Show Selection (Zobraziť výber) prepínate viditeľnosť bodkovanej čiary ohraničujúcej výber. Majte však na pamäti, že výber stále existuje aj bez toho, aby bola jeho hranica viditeľná.

V dialógu Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka) môžete nastaviť štandardné zobrazenie výberu.

5.9.1. Aktivácia nástroja

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Show Selection (Zobraziť výber),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+T.