5.7. Navigation Window (Navigačné okno)

Príkazom Navigation Window (Navigačné okno) otvoríte navigačné okno. Pomocou neho sa môžete celkom ľahko pohybovať po obrázku, nastaviť mieru zväčšenia a presúvať viditeľné oblasti obrázka. Viac informácií o používaní tohto dialógu nájdete v kapitole Dialóg navigácie.

5.7.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Navigation Window (Navigačné okno).

  • Túto funkciu môžete aktivovať aj rýchlejšie, pomocou symbolu , ktorý nájdete v pravom dolnom rohu okna obrázka.