4. Použitie režimu Rýchlej masky

  1. Otvorte obrázok alebo začnite s novým dokumentom.

  2. Aktivujte Rýchlu masku kliknutím na jej tlačidlo v ľavom dolnom rohu okna obrázka. Ak pracujete s výberom, Rýchla maska je aktivovaná s obsahom výberu.

  3. Vyberte ľubovoľný nástroj kreslenia. Kreslením čiernou farbou v režime Rýchlej masky odoberiete zvolenú oblasť, kým kreslením bielou pridávate zvolenú oblasť. Kreslením šedou získate oblasť ktorá čiastočne patrí do výberu.

    Môžete použiť aj nástroje výberu a zvolenú oblasť vyplniť pomocou nástroja Plechovka (Bucket Fill tool). Toto nepoškodí výber Rýchlej masky.

  4. Rýchlu masku vypnete kliknutím na tlačidlo Rýchlej masky v ľavom dolnom rohu okna obrázka. Okolo výberu sa objavia „pochodujúci mravci“.