3.2. Vlastnosti

Na výber máte dve vlastnosti Rýchlej masky, ktoré môžete zmeniť. Docielite to kliknutím na pravé tlačidlo myši na tlačidlo Rýchlej masky.

  • Pri štandardnom nastavení sa Rýchla maska zobrazí prekryvom oblasti mimo výberu, kým časť výberu je čistá. Toto nastavenie je možné zmeniť, namiesto prednastavenej možnosti Mask Unselected Areas (Maska nezvolených oblastí) na Mask Selected Areas (Maska zvolených oblastí).

  • Voľbou Configure Color and Opacity zobrazíte dialógové okno, v ktorom môžete zmeniť prednastavené hodnoty (červená predstavuje 50% priesvitnosť).