3. Rýchla maska (QuickMask)

Obrázok 7.9. Obrázok s aplikovanou Rýchlou maskou

Obrázok s aplikovanou Rýchlou maskou

Pomocou bežných nástrojov výberu vytvoríte hranicu okolo daného objektu celkom jednoducho. Nefunguje to však spoľahlivo pri zložitých výberoch. Rýchla maska (QuickMask) vám umožní výber vymaľovať, nielen sledovať jeho hranice.

3.1. Prehľad

V GIMPe je hranica výberu prezentovaná tzv. pochodujúcimi mravcami (marching ants). Do výberu však môže patriť oveľa viac ako táto čiara vymedzuje. V GIMPe je výber reprezentovaný osobitným kanálom šedej škály, ktorý obrázok pokrýva pixlami s hodnotami od 0 (nepatriace do výberu) do 255 (úplne patriace do výberu). Mravci „pochodujú“ pozdĺž napoly vybraných pixlov. Pochodujúci mravci tak nasledujú pás hranice, do ktorej spadá ako vonkajšia, tak aj vnútorná strana výberu.

Režim Rýchlej masky je jedným zo spôsobov, ktorým GIMP zobrazuje úplnú štruktúru výberu. Aktiváciou Rýchlej masky získavate schopnosť pracovať s výberom celkom novým a výkonnejším spôsobom. Režim Rýchlej masky (QuickMask) prepínate príslušným tlačidlom ktoré sa nachádza v ľavom dolnom rohu okna obrázka. Týmto tlačidlom prepínate medzi režimom Rýchlej masky a pochodujúcimi mravcami. Medzi režimom Rýchlej masky a pochodujúcimi mravcami môžete prepínať výberom položiek Select (Výber)Toggle QuickMask alebo pomocou klávesových skratiek Shift+Q.

V režime Rýchlej masky obrázok pokryjete závojom priesvitnej farby. Intenzita priesvitnosti je prejavom stupňa výberu jednotlivých pixlov. Prednastavená farba Rýchlej masky je červená. Farbu však môžete zmeniť podľa vlastného vkusu. Čím je konkrétny pixel menej zahrnutý do výberu, tým menej priesvitná je farba masky. Pixly masky, ktoré patria do výberu kompletne, sú úplne bezfarebné.

V režime Rýchlej masky sú mnohé operácie vykonávané v kanáli výberu, nie na obrázku samotnom. Platí to predovšetkým pre nástroje kreslenia. Maľovanie bielou pixly zahrnie do výberu. Naopak, maľovanie čiernou pixly z výberu vylúči. Týmto spôsobom môžete použiť aj iné nástroje kreslenia, napr. plechovku alebo prechody. Pokročilí používatelia GIMPu vedia, že vymaľovať výber je najjednoduchší a najefektívnejší spôsob jemnejšej manipulácie s výberom.

Tip Tip

Ak ukladáte výber, ktorý vznikol použitím Rýchlej masky, do nového kanála, najprv sa uistite, že výber v okne obrázka existuje a že Rýchla maska nie je aktívna. Použitím položiek Select (Výber)Save to Channel (Uložiť do kanála). vytvoríte v dialógu kanálovnový kanál nazývaný kSelectionMask copy (opakovaním tohto príkazu vytvoríte ďalšie kanály označené ako ..copy#1, ...copy#2 atď.).

Tip Tip

V režime Rýchlej masky príkazy Vystrihnúť a Vložiť fungujú vo výbere, nie na obrázku samotnom. Táto metóda niekedy predstavuje najpohodlnejší spôsob ako preniesť výber z jedného obrázka do druhého.

O maskách výberu sa viac dočítate v časti venovanej dialógu kanála.