5.5. Obkreslenie cesty

Obrázok 7.12. Obkreslenie cesty

Obkreslenie cesty

Na obrázku sú zobrazené štyri rôzne obkreslené cesty.


Cesty obyčajne neovplyvňujú obrazové dáta. Obrázok je pozmenený iba v prípadoch, keď sú cesty vymaľované pomocou položiek z hlavného menu: Edit (Upraviť)Stroke Path (Obkresliť cestu). Rovnakého efektu dosiahnete použitím príkazov z dialógového okna Cesty, ktoré otvoríte kliknutím na pravé tlačidlo myši, prípadne pri použití tlačidla Stroke Path (Obkresliť cestu). Toto tlačidlo sa nachádza v dialógovom okne pre ponuky nástrojov pri nastavenom nástroji Cesty.

Výberom jedného z popísaných spôsobov obkreslenia cesty otvoríte dialógové okno. V tomto okne si môžete nastaviť všetky parametre obkreslenia cesty. Môžete si vybrať z veľkého množstva rôznych štýlov čiar. Cestu môžete obkresliť pomocou ľubovoľného nástroja na kreslenie, dokonca môžete použiť niektoré netradičné nástroje ako sú Klonovacia pečiatka, Nástroj rozmazania, Guma atď.

Obrázok 7.13. Dialógové okno Stroke Path (Obkresliť cestu)

Dialógové okno Obkresliť cestu

Intenzitu obkreslenia môžete zvýšiť niekoľkonásobným opakovaním celého procesu alebo nastavením širšej stopy štetca, či hrúbky čiar. Týmto spôsobom máte v rukách prakticky neobmedzenú škálu možností ako dosiahnuť zaujímavé efekty.