5.6. Cesty a text

Obrázok 7.14. Text to path (Text do cesty)

Text konvertovaný na cestu

Text konvertovaný na cestu a potom transformovaný pomocou nástroja Perspektíva.

Text konvertovaný na cestu

Uvedený obrázok vznikol obkreslením cesty pomocou nástroja „fuzzy brush“ a aplikovaním filtra Mapa prechodu (Gradient Map) s nastavením prechodu Yellow Contrast.


Text môžete transformovať na cestu použitím tlačidla Path from text (Cesta z textu). Toto tlačidlo sa nachádza v nastaveniach nástrojov pre text. Toto môže byť užitočné v niektorých prípadoch ako napr.:

  • Pri obkreslení cesty, čo vám dáva možnosť vytvoriť zaujímavý text.

  • A čo je dôležitejšie, môžete transformovať samotný text. Text môžete transformovať do cesty, upraviť samotnú cestu a nakoniec cestu obkresliť alebo konvertovať ju na výber a ten potom vyplniť. Týmto spôsobom často získate kvalitnejšie obrázky ako keby ste upravovali text ako vrstvu a transformovali ju.