5.7. Cesty a SVG súbory

Formát SVG, čo je skratka z angl. Scalable Vector Graphics, je v poslednom čase stále populárnejší formát vo vektorovej grafike. Vo všeobecnosti rozlišujeme dva typy grafiky, vektorová a rastrová. Vektorová grafika nie je závislá od rozlíšenia, kým rastrová grafika je priamo závislá od grafických elementov, ktoré predstavujú úseky zložené z pixlov. GIMP je program zameraný na rastrovú grafiku, cesty sú vektorové entity.

Našťastie GIMP spracováva cesty takmer rovnakým spôsobom akým sú spracovávané v súboroch formátu SVG. (Pravdu povediac, šťastie s tým nemá nič spoločné. Používanie ciest bolo zámerne programované tak, aby bol GIMP od verzie 2.0 schopný pracovať s SVG formátom.) Táto kompatibilita umožňuje GIMPu uchovávať cesty vo forme SVG súborov a tým bez straty informácie. Táto vlastnosť je dostupná v dialógovom okne Cesty (Path).

Vzájomná kompatibilita zároveň umožňuje vytvoriť z SVG súborov cesty, ktoré vznikli v iných programoch, napr. v Inkscape alebo Sodipodi. Mimochodom, sú to dva najpopulárnejšie slobodné programy vektorovej grafiky. Táto vlastnosť je mimoriadne užitočná, keď si predstavíme, že spomenuté programy vedia spracovať vektorovú grafiku na ďaleko lepšej úrovni ako GIMP. Pomocou dialógového okna Cesty dokážete cestu zo súboru formátu SVG importovať.

Vo formáte SVG viete spracovať nielen cesty ale aj iné grafické elementy. Príkladom môžu byť štvorce, obdĺžniky, kruhy, elipsy, pravidelné uholníky a pod., s ktorými môžete narábať ako so samostatnými obrázkami. GIMP s týmito entitami takto nevie narábať. Vie ich však zobraziť vo forme ciest.

[Note] Poznámka

GIMP nielenže dokáže cestu so súboru formátu SVG vytvoriť, ale tento súbor dokáže otvoriť v podobe normálneho obrázka.