3. Otváranie súborov

Existuje niekoľko spôsobov, ako otvoriť obrázok v GIMP:

3.1. Otvorenie súboru (Open File)

Existujúci obrázok môžete otvoriť cez hlavnú ponuku. Kliknutím na položky File (Súbor)Open (Otvoriť) otvoríte dialógové okno Open Image (Otvoriť obrázok). V tomto dialógovom okne nájdete požadovaný súbor a kliknutím naň ho otvoríte. Táto metóda pracuje spoľahlivo, ak poznáte meno súboru a jeho umiestnenie. Hoci dialógové okno Open Image obsahuje zabudovaný náhľad na obrázok, hľadať požadovaný obrázok iba podľa tohto miniatúrneho náhľadu nie je príliš pohodlné.

[Note] Poznámka

Počas otvárania obrázka musí GIMP určiť o aký typ súboru ide. Nanešťastie, súborové prípony, ako napr. .jpg, nie sú pri určovaní typu súboru príliš spoľahlivé. Prípony súborov sa môžu v rôznych systémoch líšiť, môžu byť premenované na iné prípony, a existuje aj veľa iných dôvodov, prečo môže prípona v menách súborov úplne chýbať. GIMP sa najprv pokúša zistiť obsah súboru. Deje sa to prostredníctvom tzv. „čarovných hlavičiek“, ktoré sa nachádzajú vo väčšine najčastejšie používaných súborových formátoch. Len v prípadoch, keď „čaro“ zlyhá, GIMP pristúpi na identifikáciu súboru pomocou jeho prípony.

Obrázok 5.4. Dialógové okno Open Image (Otvoriť obrázok)

Dialógové okno Open Image (Otvoriť obrázok)

Do verzie GIMP 2.2 bolo implementované nové dialógové okno Open Image. Tento dialóg sa vyznačuje niekoľkými vlastnosťami, ktoré uľahčujú navigáciu v súboroch. Azda najdôležitejšia vlastnosť je jeho schopnosť vytvoriť tzv. bookmarky alebo miesta pre najčastejšie používané priečinky. Zoznam preferenčných miest sa objaví na ľavej strane dialógového okna. Najvrchnejšie miesta, ako napr. Desktop, sa zobrazujú aicky. Použitím tlačidla Add (Pridať) si pridáte do zoznamu aktuálny adresár. Použitím tlačidla Remove (Odstrániť) vybranú zložku zo zoznamu vymažete. Dvojitým kliknutím na položku v zozname sa presuniete priamo do požadovaného adresára.

Stredná časť dialógového okna obsahuje zoznam zvoleného adresára. Podadresáre sú zobrazené na vrchu zoznamu, súbory sa nachádzajú pod nimi. V zozname sa zobrazujú všetky súbory adresára. Tak je to prednastavené. Výberom určitého typu súboru z rozbaľovacieho zoznamu je možné výber obmedziť.

Keď si vyberiete obrázok zo zoznamu, v pravej časti dialógového okna sa objaví náhľad spolu so základnými informáciami o obrázku. Treba si uvedomiť, že náhľad na obrázok sa pri generovaní „kešuje“ a určité akcie môžu spôsobiť, že náhľad na obrázok sa nezhoduje so samotným obrázkom. Ak sa vám zdá, že ste sa práve ocitli v popísanej situácii, nový náhľad vygenerujete stlačením klávesu Ctrl a kliknutím do priestoru náhľadu.

Textové pole Location (Umiestnenie) je v štandardnom nastavení dialógového okna zobrazené. Ale môže chýbať. Kombináciou kláves Ctrl+L pole zobrazíte. Rovnakého efektu docielite kliknutím na ikonu ceruzky a papiera v ľavom hornom rohu dialógového okna.

[Note] Poznámka

Ak po výbere mena súboru zo zoznamu stlačíte tlačidlo Open (Otvoriť), ktoré sa nachádza v pravom dolnom roku dialógového okna, GIMP s najväčšou pravdepodobnosťou zistí typ súboru za vás. V zriedkavých prípadoch môže GIMP pri identifikácii typu súboru zlyhať. Môže sa to stať najmä vtedy, ak je typ súboru nezvyčajný alebo ak meno súboru neobsahuje zmysluplnú príponu. Ak je to potrebné, v spodnej časti dialógového okna v položke Select File Type (Vyberte typ súboru) nastavíte konkrétny typ súboru. Ak GIMP pri otváraní obrázka zlyhá, najčastejšou príčinou býva poškodenie súboru alebo nepodporovaný formát.