2. Vytváranie nových súborov

Kliknutím na položku File (Súbor)New (Nový) otvoríte dialógové okno Create a new image (Vytvoriť nový obrázok). Nastavenú hodnotu šírky a výšky môžete zachovať alebo modifikovať. Kliknutím na tlačidlo OK vytvoríte nový obrázok. Viac informácií o dialógovom okne Create a new image môžete nájsť v Časti 2.2, „New (Nový)“.