3.2. Otvoriť umiestnenie (Open Location)

Ak namiesto mena súboru poznáte URL obrázka (t. j. jeho webovú adresu), môžete ho otvoriť pomocou ponuky File (Súbor)Open Location (Otvoriť umiestnenie)…. Výberom tejto položky z menu zobrazíte malé dialógové okno do ktorého môžete zadať (alebo vložiť skopírovanú) URL.

Obrázok 5.5. Dialógové okno Open Location (Otvoriť umiestnenie)

Dialógové okno Open Location (Otvoriť umiestnenie)

Dialógové okno Open Location (Otvoriť umiestnenie).