3.3. Otvoriť predošlé

Najjednoduchším spôsobom, ako otvoriť obrázok, s ktorým sa nedávno v GIMPe pracovalo, môže byť výber položiek v ponuke File (Súbor)Open Recent (Otvoriť predošlé). Takto zobrazíte zoznam nedávno otvorených obrázkov s ich symbolmi. Vyberte a otvorte požadovaný obrázok.