4.5. Orezanie obrázka

Obrázok 3.27. Príklad obrázka na orezanie

Príklad obrázka na orezanie

Originálny obrázok

Príklad obrázka na orezanie

Obrázok po orezaní


Existuje veľa dôvodov, prečo treba obrázok orezať. Napríklad prispôsobiť ho rámiku, odstrániť časť pozadia, zvýrazniť objekt atď. Na výber máte dve metódy aktivácie nástroja na orezanie: kliknutie na tlačidlo v Panely s nástrojmi, alebo použiť položky okna obrázka ToolsTransform ToolsCrop. To vedie k zmene kurzora a umožní vám tak vytvoriť ovládací obdĺžnik. Tlačidlo v Panely s nástrojmi je najkratšia cesta ako aktivovať určitý nástroj.

Obrázok 3.28. Výber oblasti určenej na orezanie

Výber oblasti určenej na orezanie

Kliknite do jedného rohu orezávanej oblasti a potiahnite myšou do protiľahlej časti. Nemusíte byť presný, tvar obdĺžnika môžete neskôr zmeniť.

Obrázok 3.29. Dialógové okno pre orezanie

Dialógové okno pre orezanie
Dialógové okno pre orezanie

Spôsobom kliknúť a ťahať vytvoríte na plátne obdĺžnik s osobitnými oblasťami po krajoch. Ako sa kurzorom pohybujete ponad rôzne oblasti zvolenej časti na orezanie, mení sa aj kurzor. Ťahaním kurzora za rohy a kraje obdĺžnika môžete meniť rozmery označenej oblasti. Po označení oblasti na orezanie sú parametre a pomer zmenšenia zobrazené v stavovom riadku. Je to znázornené na obrázku uvedenom vyššie. Ak hľadáte viac informácií o orezávaní obrázkov v GIMPe, prečítajte si Časť 4.4, „Orezanie“. Ak chcete obrázok orezať v určitom presnom pomere, napr. štvorec, uistite sa, že voľby nástroja sú viditeľné ( WindowsDockable DialogsTool Options). V doku Tool Options (Voľby nástrojov) označte políčko Fixed a uistite sa, že rozbaľovacia ponuka vedľa neho je nastavená na Aspect Ratio. Do okienka nižšie môžete zadať požadovaný pomer, napr. 1:1. Taktiež môžete zmeniť otočenie z polohy landscape (t. j. pošírke) na portrait (t .j. povýške). Ak ste so zadávaním pomerov hotoví, potiahnutím jedného z rohov obdĺžnika ho znovu upravíte. Obdĺžnik sa bude meniť podľa zvoleného pomeru. Počas úravy obdĺžnika sa pomer zachová.