4.6. Informácie o obrázku

Obrázok 3.30. Kde hľadať informácie o obrázku

Kde hľadať informácie o obrázku

Ak potrebujete nájsť nejaké informácie o obrázku, kliknutím na položky ImageImage Properties otvoríte dialóg Image Properties. V otvorený dialóg obsahuje informácie o rozmeroch obrázka, rozlíšení, režime a ešte ďaleko viac.

Obrázok 3.31. Dialógové okno Image Properties (Vlastnosti obrázka)

Dialógové okno Image Properties (Vlastnosti obrázka)