13. Presets (t. j. prednastavenie)

Ak nástroj používate často s určitým nastavením, táto funkcia je pre vás výhodná. Tieto nastavenia môžete uložiť a vyvolať ich keď ich budete potrebovať.

Pre nástroje kreslenia, ktorú sa nachádzajú v Panely s nástrojmi, bol systém prednastavenia v GIMPe-2.8 značne vylepšený. Farebné nástroje (okrem Posterize (Posterizácia) a Desaturate (Desaturácia)), ktoré sú uložené v Panely s nástrojmi, majú svoj vlastný systém prednastavenia.

Štyri tlačidlá na spodnej strane všetkých dialógov volieb pre nástroje vám umožňujú uložiť, obnoviť, vymazať alebo resetovať nastavenia.

Prednastavenia pre nástroje kreslenia sú popísané v Časti 5.1, „Dialóg Prednastavenie nástrojov“.

Prednastavenie nástrojov farieb je popísané v Časti 5.1.1, „Prednastavenie nástrojov farieb“.