3.9. Atrament (Ink)

Obrázok 14.70. Nástroj Ink (Atrament) v Panely s nástrojmi

Nástroj Ink (Atrament) v Panely s nástrojmi

Nástroj Atrament simuluje skutočné atramentové pero. Môžete ním kresliť čiary s vyhladenými okrajmi. Veľkosť, tvar a uhol hrotu pera môžete nastaviť podľa toho, aký výsledok chcete dosiahnuť.

3.9.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Atrament môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek: Tools (Nástroje)Paint Tools (Kresliace nástroje)Ink (Atrament).

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: ,

  • alebo stlačením klávesu K.

3.9.2. Modifikačné klávesy (Východzie nastavenie)

Ctrl

This key changes the nib to a Color Picker.

3.9.3. Voľby

Obrázok 14.71. Voľby pre nástroj Atrament

Voľby pre nástroj Atrament

Za normálnych okolností sa voľby zobrazia v okne pripojenom na spodnej strane Panela s nástrojmi hneď, ako príslušný nástroj aktivujete. Ak nie, toto okno zobrazíte prostredníctvom hlavnej ponuky výberom položiek WindowsDockable DialogsTool Options (Nastavenia nástrojov).

Mode (Režim); Opacity (Krytie)
Všeobecný popis volieb, ktoré sa vzťahujú na viaceré alebo všetky nástroje kreslenia nájdete v časti Spoločné voľby pre kresliace nástroje.
Adjustment (Zarovnanie)
Size (Veľkosť)

Touto voľbou nastavíte hrúbku čiary. Hodnoty môžu kolísať od 0 (veľmi tenká) po 20 (veľmi hrubá).

Angle (Uhol)

Touto voľbou máte kontrolu nad uhlom, ktorý zviera hrot pera s pomyselnou horizontálnou rovinou.

Sensitivity (Citlivosť)
Size (Veľkosť)

Touto voľbou ovplyvňujete veľkosť hrotu od minimálnej po maximálnu hodnotu. Treba si uvedomiť, že hodnota 0 nevyjadruje nulovú hrúbku hrotu pera, ale jeho minimálnu veľkosť.

Tilt (Sklon)

Táto voľba popisuje relatívny sklon hrotu pera oproti horizontálnej rovine. Táto voľba spolu s voľbou Angle (Uhol) sú zastupiteľné. Len experimentovaní zistíte, ako sa ktorá voľba používa.

Speed (Rýchlosť)

Touto voľbou máte pod kontrolou efektívnu hrúbku hrotu pera v závislosti od rýchlosti, akou kreslíte. Znamená to, že čím rýchlejšie píšete, tým rovnejšie čiary nakreslíte. Tak, ako to poznáme pri používaní skutočného pera.

Type and Shape (Typ a Tvar)
Type (Typ)

Na výber máte z troch možností: kruh, štvorec a diamant.

Shape (Tvar)

Geometriu hrotu pera môžete meniť tak, že ľavým tlačidlom myši kliknete do malého bieleho štvorčeka v okienku Tvar, tlačidlo myši držíte, a myšou posúvate.