7.24. Show Layer Mask (Zobraziť masku vrstvy)

Príkazom Show Layer Mask (Zobraziť masku vrstvy) upravíte obrázok tak, že bude neviditeľný. Lepšie však uvidíte masku vrstvy. Ak kliknete na samotný príkaz, v dialógu Layers (Vrstvy) sa zobrazí šachovnicová miniatúra namiesto miniatúry vrstvy a vedľa nej sa zobrazí miniatúra masky vrstvy so zeleným orámovaním. Samotná vrstva ostane nezmenená; môžete ju opäť vrátiť do „viditeľného“ stavu.

7.24.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Mask (Maska)Show Layer Mask (Zobraziť masku vrstvy),

  • alebo zatlačením klávesu Alt (Ctrl+Alt na niektorých systémoch) a jednoduchým kliknutím na miniatúru masky vrstvy v dialógu Layers (Vrstvy).

  • Túto operáciu môžete vrátiť späť zrušením aktivácie položky Layer (Vrstva)Mask (Maska) alebo zatlačením klávesu Alt a opätovným kliknutím (alebo Ctrl+Alt) na miniatúru masky vrstvy.