7.25. Edit Layer Mask (Upraviť masku vrstvy)

Kliknutím na položku Edit Layer Mask (Upraviť masku vrstvy) v podponuke Layer Mask (Maska vrstvy), zobrazíte miniatúru vrstvy vo forme šachovnice, maska vrstvy sa stane aktívnym komponentom aktuálnej vrstvy a miniatúra masky vrstvy sa v dialógu Layers (Vrstvy) zobrazí s bielym ohraničením. Keď voľbu zrušíte, vrstva sa sama stane aktívnym komponentom a je zobrazená s bielym ohraničením. Ľubovolný komponent môžete aktivovať aj jednoduchšie - kliknutím naň v dialógu Layers (Vrstvy).

7.25.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Mask (Maska)Edit Layer Mask (Upraviť masku vrstvy).

  • Zrušením označenia príslušného príkazu v položkách Layer (Vrstva)Mask (Maska) alebo kliknutím na príslušný komponent vrstvy v dialógu Layers (Vrstvy) túto akciu vrátite späť.