7.23. Delete Layer Mask (Odstrániť masku vrstvy)

Príkazom Delete Layer Mask (Odstrániť masku vrstvy) odstránite masku aktívnej vrstve bez toho, aby ste zmenili samotnú aktívnu vrstvu. Ak aktívna vrstva masku vrstvy neobsahuje, príkaz nie je aktívny, t. j. bude šedý.

7.23.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Mask (Maska)Delete Layer Mask (Odstrániť masku vrstvy),

  • alebo z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý otvoríte kliknutím na pravé tlačidlo myši na aktívnu vrstvu v dialógu Layers (Vrstvy).