7.28. Add Layer Mask to Selection (Pridať do výberu)

Príkazom Add to Selection (Pridať do výberu) prevediete masku aktívnej vrstvy do výberu. Ten sa pridá k už existujúcemu výberu nachádzajúcemu sa v obrázku. Biele oblasti masky vrstvy patria do výberu, kým čierne nie. Šedé oblasti dajú základ zjemneným okrajom výberu. Týmto príkazom samotná maska výberu nie je dotknutá.

7.28.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Mask (Maska)Add to Selection (Pridať do výberu),

7.28.2. Ilustrácia príkazu Add Layer Mask to Selection (Pridať do výberu)

Obrázok 16.97. Ilustrácia príkazu Add Layer Mask to Selection (Pridať do výberu)

Ilustrácia príkazu Add Layer Mask to Selection (Pridať do výberu)

Naľavo, pôvodný obrázok s výberom. V strede, dialóg Layers (Vrstvy) s maskou vrstvy vytvorenou pomocou voľby Layer's alpha channel (Alfa kanál vrstvy). Napravo, výsledok po aplikácii voľby Mask to Selection (Previesť masku na výber): výber nepriesvitných pixlov aktívnej vrstvy sa pridá k pôvodnému výberu.