7.27. Mask to Selection (Previesť masku na výber)

Príkazom Mask to Selection (Previesť masku na výber) prevediete masku aktívnej vrstvy na výber. Ten nahradí aktívny výber v obrázku. Biele oblasti masky vrstvy patria do výberu, kým čierne nie. Šedé oblasti dajú základ zjemneným okrajom výberu. Týmto príkazom samotná maska výberu nie je dotknutá.

7.27.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Mask (Maska)Mask to Selection (Previesť masku na výber),

  • alebo z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý otvoríte kliknutím na pravé tlačidlo myši na aktívnu vrstvu v dialógu Layers (Vrstvy).

7.27.2. Ilustrácia príkazu Layer Mask to Selection (Previesť masku na výber)

Obrázok 16.96. Ilustrácia príkazu Layer Mask to Selection (Previesť masku na výber)

Ilustrácia príkazu Layer Mask to Selection (Previesť masku na výber)

Naľavo, pôvodný obrázok s výberom. V strede, dialóg Layers (Vrstvy) s maskou vrstvy vytvorenou pomocou voľby Layer's alpha channel (Alfa kanál vrstvy). Napravo, výsledok po aplikácii voľby Mask to Selection (Previesť masku na výber): výber nepriesvitných pixlov aktívnej vrstvy nahradí pôvodný výber.