7.26. Disable Layer Mask (Zakázať masku vrstvy)

Maska vrstvy sa na obrázku použije hneď ako ju vytvoríte. Príkazom Disable Layer Mask (Zakázať masku vrstvy) túto akciu zakážete. Po kliknutí na túto položku sa zobrazí šachovnicová miniatúra a ohraničenie miniatúry masky vrstvy v dialógu Layers (Vrstvy) bude červené.

7.26.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Mask (Maska)Disable Layer Mask (Zakázať masku vrstvy),

  • alebo zatlačením klávesu Ctrl (Ctrl+Alt na niektorých systémoch) a jednoduchým kliknutím na miniatúru masky vrstvy v dialógu Layers (Vrstvy).

  • Túto operáciu môžete vrátiť späť zrušením aktivácie položky Layer (Vrstva)Mask (Maska) alebo zatlačením klávesu Ctrl (alebo Ctrl+Alt) a opätovným kliknutím na miniatúru masky vrstvy.