6.14. Print Size (Veľkosť tlače)

Dialóg Print Size (Veľkosť tlače) môžete použiť ak chcete zmeniť rozmery tlačeného obrázka a jeho rozlíšenie. Týmto príkazom nezmeníte počet pixlov v obrázku ani jeho veľkosť. (Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka resamplovaním, použite príkaz Scale Image (Veľkosť obrázka).)

6.14.1. Aktivácia dialógu

  • Tento dialóg môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Print Size (Veľkosť tlače).

6.14.2. Voľby dialógu Print Size (Veľkosť tlače)

Obrázok 16.68. Dialóg Print Size (Veľkosť tlače)

Dialóg Print Size (Veľkosť tlače)

Výstupná hodnota rozlíšenia určuje počet pixlov vo vytlačenom obrázku na jednotku dĺžky. Nezamieňajte si výstupné rozlíšenie s rozlíšením tlače. Rozlíšenie tlače je vyjadrené v dpi (dots per inch - bodov na palec); na vytlačenie jedného pixla je použitých niekoľko bodov.

Otvorený dialóg udáva rozlíšenie pôvodného obrázku. Ak zvýšite výsledné rozlíšenie, vytlačený obrázok bude menší. Na jednotku dĺžky sa totiž použije viac pixlov. A naopak, pre ten istý dôvod, zmena veľkosti obrázku má za následok zmenu rozlíšenia.

Výsledkom zvýšenia rozlíšenia je zvýšenie ostrosti vytlačeného obrázka. Je to niečo iné ako jednoduché zmenšenie veľkosti obrázka. Týmto spôsobom sa zachovávajú všetky pixly (informácie obrázka).

Width; Height (Šírka; Výška)

Šírku a výšku tlačeného obrázku môžete nastaviť v textových oknách Width (Šírka) a Height (Výška). V rozbaľovacom zozname môžete zvoliť aj iné jednotky.

Hneď ako zmeníte Šírku (Width) alebo Výšku (Height), hodnoty pre rozlíšenie X alebo Y sa zmenia automaticky. Ak sú obe hodnoty rozlíšenia prepojené, vzťah medzi šírkou a výškou obrázka ostáva automaticky zachovaný. Ak chcete nastaviť tieto hodnoty nezávisle od seba, kliknite na symbol reťaze.

X resolution; Y resolution (X a Y rozlíšenie)

Rozlíšenie môžete nastaviť aj výpočtom z reálnych rozmerov šírky a výšky vytlačeného obrázka, t. j. počtu pixlov v obrázku.

Hodnoty rozlíšenia zadajte do textových okien. Tieto hodnoty môžu byť prepojené ak chcete zachovať ich pomer konštantný. Symbol spojenej reťaze poukazuje na vzájomné prepojenie oboch hodnôt. Ak na tento symbol kliknete, reťaz rozpojíte. Teraz môžete zadať obe hodnoty nezávisle od seba.