6.13. Fit Canvas to Selection (Prispôsobiť plátno výberu)

Príkazom Fit Canvas to Selection (Prispôsobiť plátno výberu) prispôsobíte veľkosť plátna veľkosti výberu v oboch dimenziách, t. j. v šírke aj výške.

6.13.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Image (Obrázok)Fit Canvas to Selection (Prispôsobiť plátno výberu).