12.2. Help (Pomocník)

Príkazom Help (Pomocník) zobrazíte v prehliadači Používateľský manuál GIMPu. Požadovaný prehliadač môžete nastaviť v sekcii Help System (Systém pomocníkov) v dialógu Preferences (Nastavenia). Popis nájdete v Časti 1.5, „Help System (Systém pomocníkov)“. Ako prehliadač môžete použiť inštalovaný prehliadač GIMPu, alebo to môže byť webový prehliadač.

Tip Tip

Ak sa vám zdá, že pomocník nefunguje, uistite sa, že Používateľskú príručku GIMPu máte v systéme nainštalovanú. Najnovšie informácie a pomoc získate online [GIMP-DOCS].

12.2.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Help (Pomocník)Help (Pomocník) (F1).