12.3. Context Help (Kontextový pomocník)

Príkazom Context Help (Kontextový pomocník) sa kurzor myši stane citlivý na kontext a zároveň sa zmení jeho tvar na ?. Takto zmeneným kurzorom kliknite na okno, dialóg alebo položku ponuky; GIMP zobrazí pomocníka, ak je, samozrejme, dostupný. Kontextového pomocníka môžete zobraziť aj klávesom F1, keď je kurzor umiestnený nad objektom, ku ktorému chcete zobraziť informácie.

12.3.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Help (Pomocník)Context Help (Kontextový pomocník)

  • alebo pomocou klávesovej skratky Shift+F1.