12.4. Tip of the Day (Tip dňa)

Príkazom Tip of the Day (Tip dňa) zobrazíte dialóg Tip of the Day (Tip dňa). Tento dialóg obsahuje užitočné informácie, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť niektoré zákutia GIMPu. Pre nového používateľa sú to veľmi cenné informácie. Často popisujú spôsob, ako veci spraviť jednoduchšie a efektívnejšie, než pomocou zvyčajných postupov.

12.4.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Help (Pomocník)Tip of the Day (Tip dňa).

12.4.2. Popis dialógového okna

Obrázok 16.210. Dialógové okno Tip of the Day (Tip dňa)

Dialógové okno Tip of the Day (Tip dňa)

Niektoré tipy obsahujú odkaz Learn more (Dozvedieť sa viac). Tento odkaz vás navedie na príslušnú stranu manuálu GIMPu.

[Note] Nové v GIMPe 2.6

Tip dňa už nie je štandardne zobrazený vždy, keď GIMP spustíte.