12. Položka Help (Pomocník)

12.1. Úvod do položky Help (Pomocník)

Obrázok 16.209. Obsah ponuky Help (Pomocník)

Obsah ponuky Help (Pomocník)

Ponuka Help (Pomocník) obsahuje príkazy, ktoré vám pomáhajú pri práci s GIMPom.

[Note] Poznámka

Okrem príkazov popísaných na tomto mieste, v ponuke môžete nájsť aj ďalšie položky. Tieto nie sú priamo súčasťou GIMPu. Väčšinou boli pridané neskôr vo forme zásuvných modulov. O funkcii jednotlivých zásuvných modulov sa dočítate v príslušnej dokumentácií.