11.3. Podponuka Dockable Dialogs (Dokovateľné dialógy)

Obrázok 16.208. Zoznam Dokovateľných dialógov (Dockable Dialogs)

Zoznam Dokovateľných dialógov (Dockable Dialogs)

Týmto príkazom otvoríte zoznam dialógových okien, ktoré môžete otvoriť a „dokovať“. Viď. Dialógy a dokovanie dialógov.

Všetky tieto dialógy sú popísané v časti Rôzne dialógy.

11.3.1. Aktivácia príkazu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Windows (Okná)Dockable Dialogs (Dokovateľné dialógy)