3.19. Príkaz Preferences (Nastavenia)

Týmto príkazom zobrazíte dialóg Preferences (Nastavenia). V ňom môžete nastaviť množstvo parametrov, ktoré ovplyvňujú výzor a správanie sa GIMPu.

3.19.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete nájsť aj v hlavnej ponuke výberom položiek Edit (Upraviť)Preferences (Nastavenia).