3.20. Keyboard Shortcuts (Klávesové skratky)

Spôsob použitia tohto príkazu je popísaný v Časti 5, „Vytvorenie klávesových skratiek k funkciám v ponuke“.

3.20.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Keyboard Shortcuts (Klávesové skratky).