2.14. Close (Zavrieť)

Príkazom Close (Zavrieť) aktívny obrázok zatvoríte. Aj keď samotný obrázok nie je otvorený v hlavnom okne, zatvoríte aj toto okno. V prípade, že obrázok je zobrazený v hlavnom okne, obrázok zatvoríte, ale okno ostane prázdne.

Zatvorenie obrázka sa nedá vrátiť späť. Ak obrázok raz zatvoríte, všetko neuložené stratíte, aj históriu. Ak obrázok nie je čistý - to je taký, v ktorom ste vykonali od posledného uloženia nejaké zmeny - GIMP vás požiada o potvrdenie zatvorenia obrázka. Majte na pamäti, že ak obrázok uložíte do ľubovolného súboru, bude označený ako čistý. A to platí aj v prípade, keď zvolíte formát, v ktorom nebudú uložené všetky informácie o obrázku. Pred samotným zatvorením obrázka je teda dobré uvedomiť si dosah tohto konania. Ak máte čo len najmenšie pochybnosti, že zatvorenie obrázka si neskôr rozmyslíte, nič nepokazíte, ak obrázok uložíte aj ako kópiu vo formáte XCF.

2.14.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Close (Zavrieť),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+W.

  • Vo väčšine operačných systémoch, na ktorých GIMP beží, môžete príkaz Close (Zatvoriť) vykonať kliknutím na príslušné tlačidlo. Toto tlačidlo nájdete niekde v okne obrázka. Umiestnenie a vzhľad tlačidla je závislý od systému a správcu okien.

    [Note] Poznámka

    Ak zavriete okno obrázka vyššie popísaným spôsobom, GIMP váš obrázok jednoducho zatvorí. Avšak ak zatvoríte okno Panelu s nástrojmi prostredníctvom tlačidla Close (Zatvoriť), samotný GIMP nezatvoríte.