2.13. Print (Tlačiť)

Od verzie 2.4.0, GIMP obsahuje vlastný modul tlače. Môžete nastaviť stranu a obrázok. Tlačidlo náhľadu vám umožní overiť si výsledok pred samotnou tlačou.

Obrázok 16.14. Dialóg Print (Tlačiť)

Dialóg Print (Tlačiť)

[Note] Poznámka

Viď. Tlač fotografií.

2.13.1. Aktivácia príkazu

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek File (Súbor)Print (Tlačiť), alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+P.