3.15. Fill with BG Color (Vyplnenie farbou pozadia)

Príkazom Fill with BG Color (Vyplnenie farbou pozadia) výber vyplníte jednoliatou farbou nastavenou v oblasti farieb (Pozadie) v Panely s nástrojmi. (Farba je zobrazená aj v symbole naľavo od tohto príkazu v ponuke.) Ak sú niektoré oblasti obrázka do výberu zahrnuté len čiastočne (napr. pri zaoblení hrán výberu), farbou budú vyplnené proporcionálne k miere ich zahrnutia do výberu.

[Note] Poznámka

Majte na pamäti, že ak obrázok výber neobsahuje, vzorkou vyplníte celú aktívnu vrstvu.

3.15.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Fill with BG Color (Vyplnenie farbou pozadia),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+,.

[Note] Poznámka

Výber môžete vyplniť farbou aj pretiahnutím farby z oblasti farby pozadia z Panelu s nástrojmi.