3.13. Clear (Vymazať)

Príkazom Clear (Vymazať) z aktuálneho výberu vymažete celý obsah. Ak nepracujete na výbere, vymažete obsah celej aktívnej vrstvy. Ak aktívna vrstva obsahuje alfa kanál, vymazaný výber bude priesvitný. Pomocou nástroja Guma nastaveného na Anti-Erase môžete priesvitné oblasti vrátiť na pôvodnú farbu. Ak vrstva alfa kanál neobsahuje, vymazaná oblasť bude vyplnená aktuálne nastavenou farbou pozadia.

Vymazaním obsahu výberu samotný výber nevymaže. Na rozdiel od príkazu Cut (Vystrihnúť), príkazom Clear (Vymazať) vymazaný obsah výberu neumiestnite do schránky; obsah schránky nie je dotknutý.

3.13.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Clear (Vymazať),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Delete.