3.12. Buffer (Bufer)

Obrázok 16.20. Podponuka Buffer v ponuke Edit (Upraviť)

Podponuka Buffer v ponuke Edit (Upraviť)

Príkazy v tejto podponuke sa dajú použiť na pomenované bufre. Dialóg Buffers môžete použiť pri náhľade a spracovaní ľubovoľných, vami vytvorených, pomenovaných bufrov.

3.12.1. Aktivácia podponuky

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Edit (Upraviť)Buffer.

3.12.2. Položky podponuky

Cut Named (Vystrihnúť pomenované)

Príkazom Cut Named (Vystrihnúť pomenované) vystrihnete obsah výberu z aktívnej vrstvy obvyklým spôsobom. Avšak obsah sa neuloží do schránky ale do špeciálneho bufra. Ten môžete pomenovať v zobrazenom dialógovom okne.

Copy Named (Kopírovať pomenované)

Príkazom Copy Named (Kopírovať pomenované) skopírujete obsah výberu aktívnej vrstvy obvyklým spôsobom. Avšak obsah sa neuloží do schránky ale do špeciálneho bufra. Ten môžete pomenovať v zobrazenom dialógovom okne.

Copy Visible Named (Kopírovať viditeľné pomenované)

Príkazom Copy Visible Named (Kopírovať viditeľné pomenované) skopírujete obsah výberu všetkých viditeľných vrstiev obvyklým spôsobom. Avšak obsah sa neuloží do schránky ale do špeciálneho bufra. Ten môžete pomenovať v zobrazenom dialógovom okne.

Paste Named (Vložiť pomenované)

Príkazom Paste Named (Vložiť pomenované) jednoducho zobrazíte dialógové okno Buffers (Buffery). Zo zoznamu môžete vybrať niektorý buffer a stlačte niektoré z tlačidiel nachádzajúcich sa v spodnej časti dialógu: Paste Buffer (Vložiť zvolený buffer), Paste Buffer Into (Vložiť zvolený buffer do výberu) alebo Paste Buffer as New (Vložiť zvolený buffer ako nový obrázok).