12. DODATOK: Ako použiť licenciu pre dokumenty.

Do vytvorených dokumentov, ktoré ste napísali, vložte kópiu tejto licencie a uveďte v nich nasledujúci oznam o autorskom práve a oznam o licencii za titulným listom:

Copyright (c) ROK VAŠE MENO. Kopírovanie, šírenie, prípadne modifikácia tohto dokumentu je povolená v súlade s podmienkami GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie, verzia 1.2, alebo akoukoľvek neskoršou verziou zverejnenou nadáciou Free Software Foundation s výnimkou invariantných častí a textov uvedených na prednom a zadnom obale. Kópia licencie je publikovaná v časti "GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie".

Ak dokument obsahuje invariantné časti a texty na prednej aj zadnej strane obalu, nahraďte znenie "bez...textov"

za "ZOZNAM názvov invariantných častí, ZOZNAM textov uverejnených na prednom obale a ZOZNAM textov uverejnených na zadnom obale".

Ak má dokument len invariantné časti bez textov uverejnených na obale, prípadne nejakú inú kombináciu týchto troch možností, skombinujte ich tak, aby vyhovovali situácii.

Ak váš dokument obsahuje významné ukážky programového kódu, odporúča sa súbežne s dokumentom povoliť aj využívanie týchto ukážok pre potreby slobodne šíriteľného softvéru, a to podľa licencie pre slobodne šíriteľný softvér podľa vlastného výberu, napríklad podľa Všeobecnej verejnej licencie GNU.