Appendix D. Eeek! Pomocník chýba

Žiaľ, pomocník pre funkcie, ktoré hľadáte, chýba. Môžete ich skúsiť hľadať v online verzii pomocníka na webovej stránke GIMP dokumentácie.

Môžete sa k nám pridať a pomôcť preklenúť túto medzeru písaním dokumentácie pre GIMP. Ak potrebujete viac informácií, zapíšte sa do nášho Mailingového zoznamu. Sledujte stránku projektu GIMP.