5. Light and Shadow Filters (Filtre svetla a tieňa)

Obrázok 17.89. Ponuka filtrov Svetla a tieňa (Light and Shadow)

Ponuka filtrov Svetla a tieňa (Light and Shadow)

5.1. Úvod

Nájdete tu tri skupiny filtrov:

  • Originálne filtre Svetelných efektov. Pomocou týchto filtrov môžete v obrázku vytvoriť niekoľko efektov osvetlenia.

  • Niektoré skripty Script-Fu a Python-Fu, ktoré vytvárajú rôzne druhy tieňov.

  • Filtre Sklenených efektov. Ich použitím vytvoríte dojem, akoby ste sa na obrázok pozerali cez objektív alebo sklenenú platňu.