4.19. Wind (Vietor)

4.19.1. Prehľad

Obrázok 17.87. Príklad na filter Wind (Vietor)

Príklad na filter Wind (Vietor)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Wind (Vietor)

Aplikovaný filter Wind (Vietor)


Filter Wind (Vietor) môžete použiť na tvorbu efektu pohybového rozostrenia ale aj ako všeobecný filter skreslenia. Charakteristický prejav filtra spočíva v generovaní čiernych a bielych línií. Filter rozlíši hrany v obrázku a natiahne ich do tenkých bielych alebo čiernych línií. Toto je dôvod, prečo pomocou tohto filtra môžete vytvoriť dojem pohybu. Vo fotografii pohybujúceho sa objektu sú rozostrené práve jeho hrany.

4.19.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Distorts (Skreslenie)Wind (Vietor).

4.19.3. Voľby

Obrázok 17.88. Voľby filtra Wind (Vietor)

Voľby filtra Wind (Vietor)

Rozhranie volieb je celkom jednoduché. Vetru môžete nastaviť Strength (Silu) a Threshold (Prah). Threshold (Prah) obmedzí efekt na menšiu oblasť obrázka. Strength (Sila) určuje silu vetra, čiže nastavením vysokej hodnoty vyvoláte búrku. Efekt filtra môžete zvýšiť aj nastavením Štýlu (Style) na Výbuch (Blast), ktorý vytvára hrubšie línie ako Vietor (Wind).

Vietor môžete nastaviť iba v dvoch smeroch: Doľava (Left) alebo Doprava (Right). Môžete však nastaviť roh, z ktorého má vietor fúkať. Slúžia na to príkazy Leading (Počiatok), Trailing (Ukončenie) alebo Both (Oboje). Keďže Trailing (Ukončenie) dáva čierny vietor, vytvára menej presvedčivé rozmazanie pohybom ako Leading (Počiatok). To vytvára biely vietor.

Nasledujúce ilustrácie sú založené na tomto obrázku:

Preview (Náhľad)

Všetky zmeny nastavenia sa objavia v okne Náhľad (Preview) bez toho, aby to nejakým spôsobom ovplyvnilo obrázok, kým nekliknete na tlačidlo OK. Zobrazená je iba časť obrázka, centrovaná na prvú upravenú oblasť.

Style (Štýl)
Wind (Vietor)

Touto voľbou dosiahnete najpresvedčivejší efekt pohybu. Stopy sú tenké.

Blast (Výbuch)

Táto voľba sa pokúša navodiť dojem výbuchu. Stopy sú hrubé.

Direction (Smer)

Smer, z ktorého vietor prichádza, môžete nastaviť voľbami Left (Doľava) alebo Right (Doprava).

Edge Affected (Ovplyvnenie hrán)
Leading (Počiatok)

Stopy vychádzajú z prednej hrany, končia v samotnom objekte. Vietor vyťahuje farby von.

Trailing (Ukončenie)

Stopy vychádzajú zo zadnej hrany objektu.

Both (Oboje)

Kombinácia oboch efektov.

Threshold (Prah)

Voľbou nastavíte prah detekcie hrán. Čím vyšší prah je nastavený, tým menej hrán bude odhalených.

Strength (Sila)

S vyššou hodnotou vzrastá sila efektu.