9. Combine Filters (Filtre kombinácie)

9.1. Úvod

Filtre kombinácie zlúčia dva alebo viac obrázkov do jedného.