8.4. Erode (Erodovať)

8.4.1. Prehľad

Obrázok 17.159. Šum Erode (Erodovať)

Šum Erode (Erodovať)

Pôvodný obrázok

Šum Erode (Erodovať)

Aplikovaný filter Erode noise (Erodovať)


Tento filter roztiahne a zvýrazní svetlé oblasti aktívnej vrstvy alebo výberu.

Pre každý pixel obrázka platí, že filter hodnotu Jasu (Value) (svetlosť) vyrovná na úroveň vyššej (najsvetlejšej) hodnoty 8 susedných pixlov (3x3 matica). Takže okolo svetlých oblastí filter pridá svetlý pixel. Samostatný pixel sa na svetlejšom pozadí vymaže. Väčšia svetlá oblasť sa rozšíri o jeden pixel vo všetkých smeroch.

V zložitejších obrázkoch sa svetlé oblasti rozšíria a zvýraznia podobne. Obrázok bude pixelizovaný.

Na jednofarebnom pozadí môžete týmto filtrom vymazať šum:

Obrázok 17.160. Príklad na filter Erode (Erodovať)

Príklad na filter Erode (Erodovať)


8.2.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Generic (Všeobecné)Erode (Erodovať).