2. Blur Filters (Filtre rozostrenia)

2.1. Úvod

Obrázok 17.2. Pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok

V tejto časti popíšeme súbor filtrov, ktoré obrázok, prípadne iba jeho časť, rôznym spôsobom rozostrujú. Ak sa v obrázku nachádza výber, rozostrený bude iba ten. Medzi rozostrenou a nerozostrenou oblasťou obrázka môže dochádzať k miešaniu farieb. Aby sme vám uľahčili vybrať ten správny filter, na nasledujúcich riadkoch vám ukážeme, čo ktorý filter dokáže. Sú to, samozrejme, iba príklady: pre väčšinu filtrov môžete nastaviť rôzne parametre, ktoré ovplyvnia rozsah a typ rozostrenia.

Obrázok 17.3. Gaussian blur (radius 10) - Gaussovo rozostrenie (polomer 10)

Gaussian blur (radius 10) - Gaussovo rozostrenie (polomer 10)

Gaussian blur (Gaussovo rozostrenie) je asi najčastejšie používaným filtrom z tejto skupiny filtrov. (Nech vás slovo „Gaussovo“ nemätie: tento filter obrázok rozostruje na úplne základnej úrovni.) Pomocou neho však môžete pomerne rýchlo vytvoriť značne rozostrený obrázok.

Obrázok 17.4. Jednoduché rozostrenie

Jednoduché rozostrenie

Ak chcete obrázok rozostriť len veľmi zľahka — zjemniť ho — môžete použiť jednoduchý filter „Blur (Rozostrenie)“. Tento filter funguje aicky, neotvára žiadny dialóg. Efekt filtra je tak malý, že ho sotva postrehnete. Opakovaným aplikovaním však efekt môžete zosilniť. Vo verzii GIMP 2.0 sa filter zobrazoval s dialógom, ktorý umožňoval zadať „počet opakovaní“. Ak potrebujete dosiahnuť silný efekt rozostrenia, tento filter je príliš slabý. Namiesto neho radšej použite Gaussovo rozostrenie.

Obrázok 17.5. Selective blur (Selektívne rozostrenie)

Selective Blur (Selektívne rozostrenie)

Filter Selective Blur (Selektívne rozostrenie) umožňuje nastaviť prah efektu. To znamená, že spoločne rozostrené budú iba podobné pixly. Tento filter sa často používa ako nástroj na redukciu zrna vo fotografiách. Ostré hrany zachová nerozostrené. (Všimnite si, že na obrázku sa znížila zrnitosť na pozadí.) Nástroj je v porovnaní s Gaussovým rozostrením oveľa pomalší. Preto, ak nepotrebujete selektivitu, nepoužívajte ho.

Obrázok 17.6. Pixelize (Pixelizovať)

Pixelize (Pixelizovať)

Filter Pixelize (Pixelizovať) vytvára dobre známy efekt „Abraham Lincoln“. Obrázok sa premení na súbor veľkých štvorcových pixlov. (Filtrom Oilify (Olejomaľba), ktorý sa nachádza v skupine umeleckých filtrov, dosiahnete podobný efekt. Namiesto pravidelných štvorhranných pixlov, získate nepravidelné.)

[Note] Poznámka

Zaujímavé vysvetlenie efektu Abraham Lincoln nájdete na odkaze [BACH04]. Keď sa pozeráte na obraz Salvadora Daliho Gala Contemplating the Mediterranean Sea z väčšej diaľky, vidíte portrét Abrahama Lincolna.

Obrázok 17.7. Motion blur (Rozostrenie pohybom)

Motion Blur (Rozostrenie pohybom)

Filtrom Motion Blur (Rozostrenie pohybom) každý bod rozostrujete určeným smerom. Vytvárate tak zdanie pohybu či už lineárneho, radiálneho alebo rotácie.

Filter Dlaždicoviteľné rozmazanie (Tileable Blur) je v podstate rovnaký ako Gaussovo rozostrenie. S jednou výnimkou - zjemňuje okraje obrázka. Tým znižuje efekt hrán pri tvorbe vzoru vedľa seba poukladaných kópií obrázka, tzv. dlaždíc.

[Note] Poznámka

Tileable Blur je v podstate Script-Fu, ktorý využíva zásuvný modul Gaussovo rozostrenie.