2.2. Blur (Rozostrenie)

2.2.1. Prehľad

Obrázok 17.8. Filter Blur (Rozostrenie) aplikovaný na fotografiu

Filter Blur (Rozostrenie) aplikovaný na fotografiu

Pôvodný obrázok

Filter Blur (Rozostrenie) aplikovaný na fotografiu

Aplikovaný filter Blur (Rozostrenie)


Jednoduchý filter Blur (Rozostrenie) vytvára efekt zle zaostrenej fotografie. Mechanizmus efektu spočíva v tom, že filter vezme priemernú hodnotu aktuálneho a susediaceho pixla. Hodnotu aktuálneho pixla nastaví na priemernú hodnotu.

Výhodou filtra je jeho rýchlosť. Je vhodný na veľké obrázky.

Naopak, nevýhodou tohto filtra je, že na veľkých obrázkoch len ťažko postrehnete jeho efekt. Avšak na malých obrázkoch je jeho efekt silný.

2.2.2. Aktivácia filtra

Tento filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek: Filters (Filtre)Blur (Rozostrenie)Blur (Rozostrenie)