2.5. Samostatné skripty

Nebudeme sa snažiť popísať každý skript podrobne. Väčšinu skriptov Script-Fu ľahko pochopíte a ich použitie tiež nie je zložité. V čase vzniku tohto manuálu sú štandardne inštalované tieto typy:

 • Vzorky (Patterns)

 • Web page themes (Témy www stránky)

 • Logos (Logá)

 • Buttons (Tlačidlá)

 • Rôzne

Vzorky (Patterns)

Na tomto mieste nájdete skripty, pomocou ktorých vytvoríte rôzne druhy vzoriek. Vo všeobecnosti sú tieto skripty celkom užitočné lebo jednoduchým pridaním argumentov môžete vytvoriť svoje vlastné vzorky.

Pozrime sa bližšie na skript Land (Rovina). V tomto skripte môžete nastaviť veľkosť obrázka/vzorky a špecifikovať hodnotu náhody vo vytvorenom obrázku. Farby vytvorenej vzorky budú prevzaté z aktuálne nastavených farieb prechodu v gradientovom editore. Musíte zadať aj hodnoty popisujúce úroveň detailov, hodnoty pre výšku/hĺbku krajiny a mora, a zväčšenie. Hodnota zväčšenia udáva škálu mapy, podobne ako je tomu pri bežnej mape. Pomer 1:10 zapíšete ako 10.

Web Page Themes (Témy www stránky)

Tento typ skriptov má jasné praktické využitie. Sú to skripty, pomocou ktorých sa dajú vytvoriť napr. texty, logá, tlačidlá, šípky pre webové stránky. Použitím skriptov budú mať všetky prvky rovnaký štýl a tvar. Keďže každé jedno logo, text alebo tlačidlo nebudete musieť kresliť znovu, ušetríte mnoho času.

Tému GIMP.org môžete nájsť pod položkou Web page theme (Témy www stránky). Ak chcete vytvoriť svoju vlastnú tému, tento skript môže slúžiť ako vynikajúci templát. Ten potom môžete upraviť na svoj obraz.

Väčšina skriptov sa vysvetľuje sama. Napriek tomu tu uvádzame niektoré pomôcky:

 • Reťazce ako napr. „and“ nemeňte.

 • Uistite sa, že vzorka popísaná v skripte existuje.

 • Termín „Padding“ popisuje veľkosť priestoru okolo textu.

 • Vysoká hodnota pre sklon vám dáva predstavu o výške tlačidla.

 • Ak napíšete TRUE pre „Press“, tlačidlo bude vyzerať akoby bolo stlačené dole.

 • Ak nechcete farebné pozadie, nastavte priesvitnosť. Ak nastavíte farbu pozadia uistite sa, že farba sa zhoduje s farbou pozadia webovej stránky.

Logos (Logá)

V tejto kategórii nájdete skripty, za pomoci ktorých vytvoríte logá rôznych typov. Tieto skripty sú síce fajn, ale používajte ich s mierou. Ľudia v nich totiž môžu spoznať logá vytvorené známym skriptom pre GIMP. Radšej pomocou nich vytvorte kostru a jej úpravou vytvorte vlastné logá. Dialógové okná pre tvorbu loga sú viac-menej rovnaké pre všetky tieto skripty:

 1. Do textového poľa zadáte meno svojho loga.

 2. Do poľa pre veľkosť textu zadáte veľkosť loga v pixloch.

 3. Do poľa pre typ písma zadáte typ písma, ktoré chcete použiť pre svoje logo.

 4. Kliknutím na tlačidlo farby zvolíte farbu svojho loga. Zobrazíte tak dialógové okno pre výber farby.

 5. Pri pohľade na pole aktuálneho príkazu môžete pozorovať stav progresie skriptu.

Make Buttons (Tvorba tlačidiel)

Pod týmto nadpisom nájdete dva typy skriptov. Za pomoci týchto skriptov vytvoríte skosené tlačidlá buď so zaoblenými rohmi alebo bez nich (Round Button - Oblé tlačítko, Simple Beveled Button - Jednoduché skosené tlačítko). Môžete nastaviť možno tucet parametrov, ale väčšina z nich je podobných ako pri skriptoch pre logá. S nastavením môžete experimentovať, kým nedosiahnete tlačidlo podľa vašej predstavy.

Rôzne

Pod položkou Misc. (Rôzne) nájdete celkom užitočné skripty, ktoré sa však nehodia do žiadnej skupiny. Ako príklad použijeme skript Sphere (Guľa). Budete musieť nastaviť polomer v pixloch. Tým určíte veľkosť gule. Uhol svetla predstavuje miesto na guli, kde dopadá svetlo. Táto hodnota vplýva aj na tieň, ktorý guľa vrhá. Ak tieň nechcete, jednoducho odstráňte začiarknutie políčka „shadow (tieň)“. Nakoniec zvoľte farbu pozadia a farbu samotnej gule.