2.4. Rôzne druhy skriptov Script-Fu

Existujú dva typy skriptov Script-Fu:

Samostatné skripty Script-Fu

Samostatné skripty nájdete v hlavnej ponuke pod položkami File (Súbor)CreateTypy skriptov (viď. obrázok dole).

Obrázok 13.1. Skripty Script-Fu podľa kategórie

Skripty Script-Fu podľa kategórie

Skripty Script-Fu nezávislé od obrázka

Ponuka bola reorganizovaná. Objaví sa nová ponuka pre farby. Vytvorila sa skupina skriptov, ktorá pracuje s farbami, napr. nástroje úpravy odtieňa, sýtosti, svetlosti...,filtre...atď. Položky Filtre a Script-Fu boli zlúčené do jednej - Filtre (Filters). Celá ponuka je reorganizovaná podľa nových kategórií. Zásuvné moduly závislé od obrázka a skripty Script-Fu sú teraz rozhodené v hlavnej ponuke obrázka. Napríklad filter Color to Alpha (Farba do alfy) sa teraz nachádza v ponuke Colors (Farby). Možno je to na začiatku trochu rušivé, ale po čase si zvyknete a uznáte, že takto je to logickejšie.

Obrázok dole ilustruje, kde jednotlivé skripty v hlavnej ponuke obrázka nájdete.

Obrázok 13.2. Kde nájsť skripty od obrázka závislé

Kde nájsť skripty od obrázka závislé