2.6. Skripty závislé na obrázku

Skripty a filtre, ktoré sa používajú na úpravu existujúceho obrázku, sú prístupné priamo z príslušnej ponuky. Napríklad skript New Brush (Nový štetec) (script-fu-paste-as-brush) je integrovaný v hlavnej ponuke obrázka pod položkou Edit (Upraviť) (Edit (Upraviť)Paste as... (Vložiť ako...)New Brush (Nový štetec)). Takéto usporiadanie je logickejšie.

Aj nová ponuka pre Color (Farby) bola prepracovaná. Všetky skripty, ktoré sa používajú pri práci s farbou, ako napr. odtieň alebo nástroje úpravy farieb atď, boli preskupené.

Filtre (Filters) a skripty Script-Fu boli zoskupené spolu do položky Filters (Filtre). Tú nájdete v hlavnej ponuke obrázka. Takže teraz, keď zásuvné moduly a filtre fungujú podobne, v hlavnej ponuke sa budú nachádzať blízko seba.

Položka Scripts-Fu sa v ponuke objaví iba ak ste načítali nové skripty. Pre zodpovedajúcu distribúciu Linux je to (.deb, .rpm, .gz ...).