11.5. Fuzzy Border (Neostrý okraj)

11.5.1. Prehľad

Obrázok 17.224. Príklad na filter Fuzzy Border (Neostrý okraj)

Príklad na filter Fuzzy Border (Neostrý okraj)

Pôvodný obrázok

Príklad na filter Fuzzy Border (Neostrý okraj)

Aplikovaný filter Fuzzy Border (Neostrý okraj)


Filter k obrázku pridá zaujímavý prechodový okraj. Okraj vyzerá zvlnený a neostrý. Farbu a šírku okraja môžete nastaviť. K obrázku môžete pridať tieň.

11.5.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)Decor (Dekorácia)Fuzzy Border (Neostrý okraj).

11.5.3. Voľby

Obrázok 17.225. Voľby filtra Fuzzy Border (Neostrý okraj)

Voľby filtra Fuzzy Border (Neostrý okraj)

Color (Farba)

Kliknutím na toto tlačidlo otvoríte dialóg v ktorom môžete nastaviť farbu okraja.

Border Size (Veľkosť okraja)

Na tomto mieste môžete nastaviť šírku okraja v pixloch. Maximum je 300 pixlov, bez ohľadu na šírku a výšku obrázka.

Blur border (Hranica rozmazania)

Ak je voľba označená, okraj bude plynulo prechádzať do obrázka. Príklad nižšie znázorňuje efekt rozmazania:

Obrázok 17.226. Príklad na voľbu Blur border (Hranica rozmazania)

Príklad na voľbu Blur border (Hranica rozmazania)

Voľba Blur (Rozmazanie) označená

Príklad na voľbu Blur border (Hranica rozmazania)

Voľba Blur (Rozmazanie) neoznačená


Obrázok 17.227. Blur border (Hranica rozmazania), zväčšenie (1600%)

Blur border (Hranica rozmazania), zväčšenie (1600%)

Voľba Blur (Rozmazanie) označená

Blur border (Hranica rozmazania), zväčšenie (1600%)

Voľba Blur (Rozmazanie) neoznačená


Granularity (Zrnitosť)

Zrnitosť okraja predstavuje veľkosť blokov pixlov ktoré vytvárajú efekt nerovného a rozmazaného okraja.

Obrázok 17.228. Príklad na Zrnitosť (Granularity) (bez rozmazania)

Príklad na Zrnitosť (Granularity) (bez rozmazania)

Granularity (Zrnitosť) 1 (min)

Príklad na Zrnitosť (Granularity) (bez rozmazania)

Granularity (Zrnitosť) 4 (štandard)

Príklad na Zrnitosť (Granularity) (bez rozmazania)

Granularity (Zrnitosť) 16 (max)


Add shadow (Pridať tieň)

Ak je voľba označená, filter k okraju pridá tieň.

Obrázok 17.229. Príklad na voľbu Add shadow (Pridať tieň)

Príklad na voľbu Add shadow (Pridať tieň)

Voľba Add shadow (Pridať tieň) označená, shadow weight (Výška tieňa) 100% (východzia hodnota).

Príklad na voľbu Add shadow (Pridať tieň)

Voľba Add shadow (Pridať tieň) označená, shadow weight (Výška tieňa) 10%.

Príklad na voľbu Add shadow (Pridať tieň)

Voľba Add shadow (Pridať tieň) neoznačená (prednastavené)


Shadow weight (Výška tieňa)

Ak je voľba Add shadow (Pridať tieň) označená, na tomto mieste môžete nastaviť krytie tieňa. Východzia hodnota je 100% (plné krytie).

Work on copy (Pracovať s kópiou)

Ak je voľba označená, filter vytvorí nové okno obsahujúce kópiu obrázka a účinkuje na nej. Pôvodný obrázok ostane nezmenený.

Flatten Image (Do jednej vrstvy)

Aj je voľba neoznačená, všetky vrstvy, ktoré filter pri tvorbe okraja a tieňa vytvorí, ostanú zachované. Obyčajne sú všetky tieto vrstvy zlúčené, je to východzie nastavenie.